Fotovoltaická elektrárna - Jarošovský pivovar

Vstupte s námi do nové éry udržitelného pivovarnictví, kterou připravujeme ve spolupráci mezi Jarošovským a Znojemským městským pivovarem. Naše ambice spočívají ve vytvoření energeticky efektivního a ekologicky udržitelného prostředí, které sníží naši uhlíkovou stopu a posílí naše postavení coby ekologicky zodpovědných producentů piva. Hledáme inovativní partnery, kteří se k nám na této cestě připojí. Našim společným cílem by mělo být energeticky šetrné vaření piva.

Přehled projektu

Naše iniciativa zahrnuje následující klíčové komponenty, které budou implementovány v obou našich pivovarech:

 1. Systém Energetického Řízení (EMS):
  • Implementace pokročilého EMS pro sledování, řízení a optimalizaci naší spotřeby energie, což zajistí efektivní provoz a sníží provozní náklady
  • Nákup nebo prodej energií v závislosti na aktuálních tržních cenách
  • Účast na trhu s odchylkami
 1. Výroba energie z obnovitelných zdrojů:
  • Solární Energie: Integrace solárních panelů na střechách nebo na dostupných pozemcích pro využití solární energie, snižující naši závislost na elektrické síti
 1. Systém kombinované výroby tepla a elektřiny (CHP):
  • Instalace systému CHP pro současnou výrobu elektřiny a užitečného tepla nebo chladu ze stejného energetického zdroje, zvyšující naši energetickou účinnost a poskytující lokální zdroj tepla a chladu pro naše provozy
 1. Skladování energie:
  • Začlenění řešení pro skladování energie pro ukládání přebytečné vyráběné elektřiny, zajišťující spolehlivý zdroj energie během špičkové poptávky
  • Ukládání horké nebo ledové vody do zásobníků
 1. Systémy zpětného získávání tepla:
  • Využití odpadního tepla z naší výroby páry pro účely vytápění nebo předehřívání zásobníku, což dále optimalizuje naši spotřebu energie
 1. Komunitní angažovanost:
  • Sdílení naší cesty ke udržitelnosti s komunitou a pozvání místních podniků a jednotlivců k účasti na programech obnovitelné energie

Potenciální výhody

 • Významné snížení energetických nákladů a emisí uhlíku
 • Zvýšená provozní efektivita a spolehlivost
 • Pozitivní dopad na životní prostředí přispívající k zelenější komunitě
 • Posílení značky jako udržitelného a odpovědného podniku

Pozvánka pro partnery

Zveme technologické dodavatele, energetické poradce, místní podniky a komunitní organizace, aby s námi spolupracovali na tomto důležitém transformačním projektu na jehož konci bude energeticky šetrné vaření piva. Vaše odborné znalosti a podpora budou klíčové pro realizaci naší vize udržitelného pivovarnictví v Jarošovském a Znojemském městském pivovaru. Společně tak můžeme vytvořit zelenější budoucnost pro pivovarnický průmysl.

V případě zájmu nebo dalších dotazů nás kontaktujte na adrese martin.pacovsky@mestskepivovary.cz nebo použijte kontaktní formulář zde.